Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

briatska
5736 5d58
Reposted from0 0
briatska
5861 6443
Reposted from0 0
briatska
5968 c3ac
Reposted from0 0
briatska
6144 6826
Reposted from0 0

August 28 2017

1377 71bf 500

Jonathan Whitmore   nuclear bomb effects computer

Reposted fromkimik kimik

August 21 2017

briatska
8219 32df 500
Reposted from0 0

August 20 2017

3701 7657
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse via0 0
3514 65d3 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse via0 0
briatska
3643 9223
Reposted fromkrzysk krzysk via0 0

August 17 2017

8513 52c9 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakerosine kerosine

August 07 2017

5294 7d39 500
Reposted fromkimik kimik
7742 6095
Reposted fromkimik kimik

August 03 2017

briatska
2105 ec72
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine

July 24 2017

briatska
7243 2c0e 500
Reposted frompulperybka pulperybka

July 23 2017

briatska
Od kiedy tylko pamiętam podglądałam prace A. Dolani, a teraz sfotografowała Zuzę, czyli moją nową inspirację (a tak naprawdę to chyba pierwszą w moim życiu).  Jak ona schudła! Jak się chce to można. Ha.
Zdjęcia z całej sesji są naprawdę cudowne. Duet fotograf i modelka naprawdę dobrany. Serdecznie polecam!
Reposted fromskinnier skinnier
briatska
Reposted fromskinnier skinnier
briatska
1202 0d80
Reposted fromretaliate retaliate viadonoteat donoteat

July 22 2017

briatska

July 19 2017

briatska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl